Biuro usług informatycznych 
News   NewsPortfolio   PortfolioAbout Us   About UsBusiness Services   Business ServicesBusiness Programs   Business Programs   Computers and servers   Computers and serversReferences   ReferencesContact Us   Contact Us Tickets

Gratyfikant GT- system kadrowo-płacowy


Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym opartym na platformie Windows, następcą programów Gratyfikant , Gratyfikant 2 i Gratyfikant 3 . Program jest w pełni zintegrowany z pozostałymi programami z rodziny GT i tworzy wraz z nimi kompletny system obsługi firmy.

Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji przydatnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-11/8B, PIT-37, PIT-40) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.

Dla wymagających użytkowników, którzy pragną rozszerzyć program Gratyfikant GT o nowe możliwości przewidziano moduł dostępu programistycznego Sfera dla Gratyfikanta GT .


Najważniejsze cechy:

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-11/8B, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

Wymagania systemowe Gratyfikanta GT:

 • komputer z procesorem 500 MHz lub lepszym;
 • pamięć operacyjna 256MB lub więcej;
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista;
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (dostarczany na płycie CD wraz z Subiektem GT);
 • ok. 500MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 • napęd CD-ROM;
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800x600 lub wyższej;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000 lub 2005 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition;
 • dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows;